مطمئن باشید ایمیل هرز برایتان ارسال نخواهیم کرد.

 دریافت ویدئوی رایگان طراحی دال یک طرفه بتنی 

ویژه آزمون محاسبات (براساس آخرین ویرایش مبحث نهم)

 برای دریافت این ویدئوی 100 دقیقه‌ای همین الان اقدام کنید!

در این ویدئوی آموزشی که بخشی از آموزش مبحث نهم ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی است به تشریح حداقل ضخامت، محدودیت خیز، طراحی خمشی، طراحی برشی، انواع میلگرد، مهار میلگرد پرداختیم که یکی از مهم ترین و پر سوال ترین بخش‌های آزمون محاسبات نظام مهندسی در دوره‌های گذشته بوده است.

امسال هم با توجه به تغییر آیین‌نامه و سخت بودن موضوعات این سرفصل مسلماً از این قسمت سوال خواهیم داشت، پس با دقت این ویدئوهای آموزشی را ببینید و سوالات مطرح شده را حل کنید.

این ویدئوی آموزشی بخشی از تور تخصصی مبحث نهم سبزسازه ویژه آزمون محاسبات می‌باشد.

143

تعداد دریافت کنندگان تاکنون

این ویدئوی آموزشی بخشی از تور تخصصی مبحث نهم سبزسازه ویژه آزمون محاسبات می‌باشد.