مهندس عزیز، جهت دریافت راهنمایی و مشاوره خرید شما می‌توانید ضمن مشاهده میزان تخفیف تورهای آمادگی آزمون، درخواست خود را در فرم زیر ثبت کنید.

مهلت استفاده از تخفیفات: فقط تا48ساعت

⛔در صورتی که قصد دارید از فرصت مطالعه تعطیلات نوروزی استفاده کنید و بسته مدنظر را قبل از تعطیلی دریافت کنید ، فقط تا فردا فرصت دارید تا ثبت سفارش کنید.

ثبت درخواست راهنمایی و مشاوره تهیه دوره‌های آموزشی

143 نفر

تاکنون دوره‌های موردنظر خود را با تخفیف جشنواره دریافت کرده اند.