همکاری با شرکت سبزسازه (ایستا سازه قهستان)

بعنوان تولید کننده محتوای تخصصی عمران

بهترین ها با سبزسازه همکاری می کنند و سبزسازه به بهترین شکل آن ها را به جامعه مهندسی معرفی می کند.
سبزسازه به عنوان یکی از برندهای معتبر آموزش مهندسی عمران، می تواند به شما کمک کند تا علاوه بر شناخته شدن سریع در بین جامعه مهندسی عمران کشور و همچنین فعالیت بصورت دورکاری و یا همکاری در پروژه های صنعتی و ساختمانی سبزسازه درآمد بسیار خوبی در زمینه تخصصی تان کسب کنید.
شما در همکاری با سبزسازه در بین بیش از 100.000 نفر مهندس عضو سبزسازه شناخته می شوید و در صورت همکاری بلندمدت منافع مالی و معنوی بسیاری خواهید رسید.
سبزسازه در انتخاب همکاران خود بسیار سخت گیرانه عمل کرده و ورود به تیم با بررسی دقیق فرم زیر و مصاحبه های مختلف صورت می گیرد، لذا خواهشمند است با دقت بسیار بالا و به بهترین شکل فرم زیر را پر کنید.